Bu sayfa : 1095476 kez ziyaret edilmiştir.
20 Haziran 2012

Bireysel emeklilik neyi amaçlıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Bireysel Emeklilik kanunu
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis Genel kurulunda kabul edilen Bireysel emeklilik yasası hakkında
bilgi veren Şahin bireysel emeklilik kanununun neyi amaçladığı,
devletin bireysel emekliliğe verdiği desteği ve bu kanunun getirileri
hakkında bilgi verdi:
BİREYSEL EMEKLİLİK KANUNU NEYİ AMAÇLIYOR
Bu kanunla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile
temel olarak, yurt içi tasarruflarının artırılması ve finansman
imkânlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bugün Türkiye'de tasarrufların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde
13-14, yatırımların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 22
civarındadır. Aradaki yüzde 8'lik fark ise cari açık demektir.
Ayrıca yasa: Bireysel emeklilik sisteminden faydalanma oranlarının
yükseltilmesi, vatandaşların daha etkin şekilde tasarrufa teşvik
edilmesi ve sistemin uygulama süresince karşılaşılan sorunların
çözülmesi amacıyla bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler
yapmaktadır.

ÜLKEMİZ BİREYSEL EMEKLİLİKTE NE DURUMDA

Bugün 17 milyon nüfuslu Hollanda'nın sigorta sektörünün sağladığı
sigortacılık primi 110 milyar dolar iken 75 milyon nüfuslu ülkemizin
sigortacılıkta sağladığı prim sadece 8 milyar dolardır. Şu anda 15
emeklilik şirketi bu konuda faaliyet göstermektedir. 2 milyon 794 bin
542 katılımcı mevcuttur. 1 Haziran 2012 itibarıyla katılımcıların
toplam fon tutarı 16 milyar 458 milyon liradır, Geçen yıla göre
artışımız yüzde 15'tir. Kişi başına düşen fon bedeli 5 bin 900
liradır.
Bireysel Emeklilikle ilgili düzenleme 28 Mart 2001'de kanunlaşmış ve
iki yıl sonra devreye girmiştir. Bugüne kadar sadece 4.743 kişi emekli
veya toplu para almış bulunmaktadır. Emekli olan katılımcıların
ortalama birikimi 43.600 liradır, emeklilerin yüzde 75'i ise 17.800
lira üzerinden emeklilik ödemesi almıştır.
NEDEN BİREYSEL EMEKLİLİK
Kamu sosyal güvenlik sistemi öncesinde ve 1990 sonrasında iki defa
yapılan köklü düzenlemelerle maalesef oy uğruna feda edilmiş, âdeta
omurgası kırılmıştır. Erken emeklilik ile genç bir emekli kitlesi
oluşmuş ayrıca tatmin etmeyen emekli maaşı nedeniyle ikinci bir iş
arama ihtiyacı doğmuştur.
Gelişmiş ülkelerde 3,8 kişinin ödediği primlerle bir emekliye maaş
ödenirken, maalesef ülkemizde 1,8 kişinin ödediği primlerle emekliye
maaş ödenmektedir.
BİREYSEL EMEKLİLİKTE DOĞRUDAN DEVLET DESTEĞİ
Mevcut sistemde katkı payı ödeme aşamasında ödenen katkı payları belli
limitler dâhilinde vergi matrahından indirilebilmektedir.
Bu düzenleme ile bireysel emeklilikte vergi matrahından indirim
teşviki yerine doğrudan devlet katkı sistemi getirilmektedir. Devlet
katkı sisteminde katılımcı, katkı payını katılımcı bireysel emekli
sistemi hesabına yatırmakta ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı
bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezine bildirmektedir. Emeklilik
Gözetim Merkezi de devlet katkısını hesaplayarak yüzde 25'lik devlet
katkısının hazine tarafından yatırılması sağlanmaktadır.
Bir katılımcıya ödenebilecek azami devlet katkısı tutarı yıllık brüt
asgari ücretin yüzde 25 ile sınırlıdır. 1 Temmuzdan itibaren bu
rakamın aylık 940 lira 50 kuruş olacağını düşünürsek yıllık devlet
katkısı da 2.822 lira civarında olacaktır.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE SÜRE VE HAK KAZANMA

Mevcut sistemde olduğu gibi emeklilik yatırım fonları ve devlet
katkısı üzerinden vergilendirme yapılmayacaktır, sadece getiri
üzerinden vergilendirme yapılacaktır. Devlet katkısına sistemde uzun
süre kalmayı özendirecek şekilde kademeli olarak hak kazanılacaktır.
Devlet katkıları ve getirilerinde üçüncü yıldan itibaren ayrılanlara
yüzde 15, altıncı yıldan sonrası için yüzde 35, onuncu yıldan
sonrasına yüzde 60 ve emeklilikte yüzde 100'üne hak kazanılacaktır.
BİREYSEL KATILIM SERMAYE SİSTEMİ OLUŞTURULUYORUZ
Bu kanunla Türkiye'de henüz mevzuatta düzenlenmemiş ve
kurumsallaşmamış olan bireysel katılım sermaye sisteminin
oluşturulması ve bireysel katılım yatırımcılarına birtakım teşvik
unsurları sunularak erken aşama ve teknoloji odaklı işletmelerin
finansman kaynağına erişiminin kolaylaştırılması sağlanmıştır.
Bu piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hâkim
kılınması ve profesyonelliğin artırılması, bireysel katılım
sermayesinin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir
finans piyasası hâline getirilmesi, devlet destekleri ile bireysel
katılım sermayesi yatırımlarının cazip hâle getirilmesi
hedeflenmektedir.
Dünyada yüzyılın en büyük krizlerinden birinin yaşandığını
düşündüğümüz bu yıllarda ülkede tasarrufu artırmak ve finansman
imkânlarını çeşitlendirmeye yönelik olarak hazırladığımız bu yasa ülke
ekonomimizin daha sağlıklı bir yapıda gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Hedefimiz dünyayı algılayan, ekonomide her türlü yeni ve farklı
yöntemleri doğru bir biçimde uygulayan bir hükümet olarak yolumuza
güvenle devam edebilmektir.


Bu haber : 2612 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 952021 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1011780 kez ziyaret edilmiştir.