Bu sayfa : 1070344 kez ziyaret edilmiştir.
02 Kasım 2012

Şahin Genel Kurula hitap etti
 

Sayın Başkan,

 

Değerli milletvekilleri

 

Sözlerime başlamadan önce bugün Adana’ da  açlık grevine destek vermek amacıyla  pkk yandaşlarının düzenlemiş olduğu  izinsiz gösteri sırasında  atılan molotof kokteyllerden birisi  çevik kuvvet polisimizin  üzerine düşmüştür. Polis memurumuz son anda  meslektaşları tarafından yanmaktan  son anda kurtarılmıştır. Polis memurumuza  acil şifalar diliyor ve Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

 

Değerli Milletvekilleri

 

336 Sıra Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik yapılması hakkında kanun Teklifinin 3. Maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum . Yüce heyetinizi  saygıyla selamlıyorum.

 

Kamu İhale Kanunu ve 3069 sayılı TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun  ile  2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkındaki kanuna istinaden, hakkında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar 4734 sayılı kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmamakta, ayrıca madde ile kanunun 58. Maddesinin ikinci fıkrasına yapılan atıf nedeniyle hakkında kamu davası açılan tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde sermayenin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakları kamu davası açılanın, ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi sermaye şirketine ortak olmaları halinde ise sermayenin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi de ihalelere katılmamaktadır.

 

Sayın Başkan,

 

Sayın Başkan;

 

Değerli milletvekilleri

 

Bu durum neticede şahısların, şirketlerin  mağdur olmalarına sebep olmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için  4734 sayılı Kamu  İhale Kanunun  59 . maddesi’nde yer verilen  özel  düzenleme ve özel kanunlarda  yer verilen  düzenlemeler  nedeniyle  ihaleye katılamayacak  durumda olanların  ihalelere  katılmaları halinde , bu kişilerin  sadece  tekliflerinin  değerlendirme dışında bırakılması ve verdikleri geçici teminatların  hazineye gelir kaydedilmemesini  teminen 4734 sayılı  kanunun 11. Maddesinin  a bendinin  ilk cümlesi değiştirilerek ,kamu ihalelerinden yasaklanmış olma halinin  idari bir işlem veya mahkeme kararının bulunması koşuluna bağlanması öngörülmektedir

 

Hakkında Kamu davası  açılmış  olanların  yargılama sonucunda beraat etme ihtimalleri de göz önünde bulundurularak ,sadece ihalelere katılmaktan yasaklanmayıp aynı zamanda  verdikleri geçici  teminatların hazineye  gelir kaydedilmesi hususunun mahkeme  kararı şartına bağlandığının  hakkaniyete uygun bir düzenleme olacağı kanaatindeyim.

 

Değerli Milletvekilleri

 

336 sıra sayılı kanun teklifi ile  şirketlerin ve şahısların  daha önce yaşamış olduğu  bu mağduriyetlerinin  giderilmesiyle, şahıslar şirket ve şirket ortakları   ticari anlamda  daha rahatlamış  olacaktır.


Bu haber : 2303 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 928127 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 986648 kez ziyaret edilmiştir.