Bu sayfa : 1095278 kez ziyaret edilmiştir.
14 Kasım 2013

Dersane öğretmenleri usta öğretici olarak istihdam edilsin
  AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmelerinde AK Parti adına yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya görüş ve önerilerini sunarak yapılmasını istediği değişikliklerle ilgili tekliflerde bulundu.

  Milletvekili Mustafa Şahin dershanelerin kaldırılmasıyla birlikte bu sektörde hizmet veren öğretmenlerin mağdur edilmemesi için  Özel dershanelerde en az 4 veya 5 yıl çalışan öğretmenlerin de dahil ederek tüm il ve ilçe merkezlerinde yer alan halk eğitim merkezlerinde bu öğretmenlerin usta öğreticiler gibi istihdam edilmesini teklif etti.

  Şahin tüm okulların hafta içi 15.30'dan sonra ve hafta sonlarında uygun olduğundan bu zaman dilimlerinde okula destek programları adı altında çalışma yapılabileceğini ve ek ders ücretlerinde yapılacak yeni bir düzenlemeyle bu sorunun asgariye indirileceğini ifade etti.

   İlk ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim için bir an önce yönetmelik çıkarılması gerektiğini ifade eden Şahin taşımadaki sıkıntıların giderilmesi için kayıt ve nakil tarihlerinin haziran ayında başlatılması gerektiğini söyledi.

  Milletvekili Mustafa Şahin 40 yaşından gün almış öğretmenlerin memur ya da öğretmen olabilmeleri için bu yaşın 45'e çıkarılması gerektiğini de ifade ederek Milli Eğitimde çalışıp özel sektöre geçen öğretmenlerin tekrar Milli Eğitim'e dönmesi için belirlenen %3'lük oranın artırılmasını teklif etti.

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalarla ilgili geniş bilgi veren Milletvekili Şahin şunları kaydetti:

"8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık süre üç kademeye ayrılmıştır.İlkokula başlama yaşı 60 aya ve zorunlu olarak 66 aya indirildi.İlköğretim 4 yıl ilkokul ve 4 yıl ortaokul ile imam-hatip ortaokul olarak düzenlendi.Liseler zorunlu hale getirildi.Üniversiteye girişteki okul katkı puanları kaldırıldı.Üniversiteye girişteki katsayı farklılıkları giderildi.Ortaokuldan başlamak üzere Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve çeşitli dersler seçmeli hale getirildi.Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulmuştur."

Eğitime ayrılan bütçenin 2002 yılına göre %642 oranla artış gösterdiğini kaydeden Milletvekili Şahin şu şekilde konuştu:

"Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken,. 2014 yılında 55,7 milyar TL olarak öngörülmesiyle, artış oranı 2002 yılına göre %642,6 olmuştur. Türkiye’nin AR-GE bütçesi, 2002 yılında 57 milyon 670 bin TL iken 2014 yılı için 2 milyar 800 milyon TL öngörülmüştür.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 2002 yılında net %11,7 iken 2012-2013   eğitim-öğretim yılında 4-5 yaş net okullaşma oranı %37,36’ya yükseltilmiştir.5 yaşındaki öğrencilerde net okullaşma oranı %39,72 olarak gerçekleşmiştir. 

-İlköğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında ilköğretimde %90,98 iken 2012-2013 eğitim-öğretim yılında %98,80’e yükseltilmiştir.

-Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında %50,57 iken 2012-2013 eğitim-öğretim yılında %70,06’ya yükseltilmiştir..

  Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında %14,65 iken 2012-2013 eğitim-  öğretim yılında %38,50’ye yükseltilmiştir.

-        Türkiye genelinde okul başına,  derslik başına, şube başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayıları hergeçen yıl azalmaktadır. Bu durum  özellikle öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri sağlanmış oldu.

-  2003 yılından 23.10.2013 tarihine kadar 39.575’i hayırsever vatandaşlarımız tarafından olmak üzere 205.036 dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur.

-2003 yılında 128 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) sayısı 90 adet ilave ile 218’e çıkartılmıştır.

-2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi sayısı 9 iken Ocak 2013 tarihi itibariyle 60 ilde 66’ya, öğrenci sayısı ise 11.268’e ulaşmıştır.

-  2002-2003 eğitim öğretim yılında 2.251 spor salonu mevcut iken 2003-2013 (Ocak 2013) yılları arasında 1.058 adet spor salonu yapımı tamamlanarak hizmete açılmış olup,  mevcut spor salonunun %47’sine karşılık gelmektedir.

- Öğretmen evleri özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmıştır. Halen Türkiye genelinde toplam 495 Akşam Sanat Okulu (ASO), 70 öğretmen evi olmak üzere toplam 565 öğretmen evi ve akşam sanat okulu bulunmaktadır.

-İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitimde biyoloji, fen bilgisi, fizik, kimya, mesleki uygulama, ortak kullanılan laboratuar ve yabancı dil laboratuar sayısı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 18.853 iken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 34.723’e ulaşmıştır.

- İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitimde kütüphane sayısı (sınıf kitaplıkları hariç) 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 11.945 iken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 21.318’e ulaşmıştır.

-Ülkemizin özellikle sosyo-ekonomik standartları yeterli düzeyde olmayan,             dolayısıyla sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızın da okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için gezici sınıflar (mobil okullar) hizmete sunulmuştur. 2009 yılından 29.11.2011 tarihine kadar 11 ilde 17 gezici sınıf ile 2.037 çocuğa eğitim verilmiştir.

-Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında başlatılan çalışma ile cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş grubundaki çocuklarına MEB’e bağlı anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz eğitim verilmektedir.

    -  2002-2003 yılından 2013 yılına kadar 956 adet ilköğretim ve ortaöğretim pansiyon binası açılmış 110.605 yeni yatak kapasitesi sağlanmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 1.450 pansiyonda 348.311 öğrenci barınmakta iken 2013 yılında 2.347 pansiyonda 435.174 yatak kapasitesinde 339.994 öğrenci barınmıştır.   

     - 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının ilk 3 sınıfında 5; 4. ve 5. sınıflarında 4 ders saatinde “serbest etkinlik uygulamaları”  başlatılmıştır. Serbest etkinliklerin amacı, öğrencilerin okulda kendilerini rahat ifade etmeleri, güvende hissetmeleri ve daha mutlu olmaları, diğer öğrencilerle etkileşimlerinin artması, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Ortaöğretim:

Ortaöğretimde okul çeşitliliğinden çok program çeşitliliğini sağlayacak düzenlemeler tamamlanmış ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Yükseköğretim:

2002 yılında 53 devlet 23 vakıf olmak üzere üniversite sayısı 76 iken,  2003-2013 yılları arasında 51’i Devlet, 48’i Vakıf Üniversitesi olmak üzere 99 yeni üniversitenin kurulması ile toplam üniversite sayısı 104 Devlet, 71 Vakıf olmak üzere 175’e ulaşmıştır. Yeni kurulan 51 üniversiteye 105.933 kadro ihdas edilmiştir.

Yurt Dışında Öğrenim Yapacaklara İlişkin 1416 Sayılı Kanun uyarınca Resmi Burslu statüde 5 Yılda 5.000 Öğrencinin Yurt Dışına Gönderilmesi Projesi kapsamında toplam 3.321 öğrenci yurtdışına yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için gönderilmiştir.

   “MEB İnternete Erişim Projesi”  kapsamında, ADSL İnternet erişimi olan kurumlarımızın ortaöğretimde oranı %100, ilköğretimde ise %98’tir.

Eğitim öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak görevi kapsamında, Eğitimde FATİH Projesi çalışmaları devam etmektedir. Bu Proje için Evrensel Hizmet Fonu katkısı dahil 2012 yılında 803 milyon TL iken 2013 yılında ise %74 artırılarak 1.4 milyar TL’ye çıkartılmıştır.

 

Proje kapsamında 2015 yılı sonuna kadar tüm sınıflara akıllı tahta yerleştirilmesi, öğretmenler ile ortaokul ve liselerdeki öğrencilere tablet dağıtılması, okullara geniş bant internet erişiminin sağlanması, e-içeriklerin hazırlanması, öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması konusunda eğitim çalışmaları planlanmış olup takvime uygun bir şekilde iş ve işlemler yürütülmektedir.


Bu haber : 2188 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 951826 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1011582 kez ziyaret edilmiştir.