Bu sayfa : 1095249 kez ziyaret edilmiştir.
10 Aralık 2013

Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ŞAHİN’İN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJ(10.12.2013)

Temel insan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllardır süren mücadeleleri sonucu elde edilmiş kazanımlarından biridir. Bu özgürlüklerin düzeyi medeni bir toplum olmanın göstergesidir. İnsan hakları doğuştan itibaren başlar ve temelinde adalet vardır. İnsan hakları, onuruyla yaşamak isteyen her insanın duyarlılıkla yaklaşması gereken bir konudur. Dünyanın neresinde bir insan hakları ihlali olursa, buna mutlaka duyarlılık gösterilmelidir.

Medeni dünyanın bir parçası olarak dünyada her yönüyle çok güzel ve zengin farklılıklara sahip olan Türkiye’nin, temel hak ve özgürlükler açısından hak ettiği bir konuma getirilmesi toplumumuzun da beklentisidir.

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kuruluşumuzdan itibaren parti programında hedeflediklerimizi, iktidar olunca adım adım hayata geçirme gayretinde olduk. AK Parti iktidarı insan hak ve özgürlüklerini bir davranış biçimi haline getirmek ve bu sayede insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak için en büyük yatırımı da demokrasiye yapmaktadır. Partimizin programına en çok hakim olan kavram demokrasidir. Ekonomik istikrar Türkiye’yi mali açıdan nasıl düzlüğe çıkartacaksa, demokrasideki istikrar da toplumsal birlik ve beraberliğimizi o kadar geliştirecektir.

AK Parti İktidarları döneminde, başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalarda demokratikleşme ve insan haklarının geliştirilmesi alanında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağı kaldırılmış, kadın çalışanların üzerindeki ayrımcılık sona erdirilmiştir.

Devletin ideolojik, inkarcı, tek tipçi yaklaşımı, AK Parti iktidarında sona erdirilmiştir.Kürt sorununda devrim gibi açılım ve uygulamalara imza attık.

Vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilmesine imkân sağlanmıştır, farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

”İşkenceye sıfır tolerans” politikası çerçevesinde yasal değişiklikler yapılmıştır. İşkence ve kötü muamele suçunun tanımı genişletilmiş, cezalar artırılmış, bu cezaların tecili ve paraya çevrilmesi önlenmiştir.

İnsana saygı esasına dayanan, özgürlükçü karakteri ön planda bir ceza hukuku düzeni kurulması amacıyla Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Denetimli Serbestlik Kanunu çıkarılmıştır.

Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kulak verilmiş, Alevi çalıştayları yapılmıştır. Bu konuda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.

Kadın hakları konusunda da hiçbir hükümet döneminde gerçekleştirilmeyen iyileştirmeler yapılmış, kadınların da bir birey olarak haksızlığa, şiddete uğramaması için gerekli tedbirler büyük oranda alınmış, mağduriyetlerini gidermek için pek çok alanda çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Ayrıca Çocuk Hakları konusu da kesinlikle ihmal edilmemiş, çocukların eğitim, sağlık, beslenme, barınma, gönüllü ve koruyucu aile sistemi, evlerinde bakıma katkıda bulunma ve benzeri birçok alanda gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bu güne kadar atılan ve bundan sonra bu konuda atılacak adımlar, insanımız bu hak ve özgürlüklere lâyık olduğu için atılmış ve atılacaktır. Çünkü özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur. Hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez. “Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir” görüşü de partimizin temel ilkelerindendir.

İyi insan olmak ve daima hakkın, haklının yanında bulunmak ümidiyle tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm dünya halklarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, daha demokratik, daha özgür bir gelecek diliyorum.

  


Bu haber : 1994 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 951797 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1011553 kez ziyaret edilmiştir.