Bu sayfa : 1070393 kez ziyaret edilmiştir.
08 Şubat 2012

150 sıra sayılı kanun tasarısı
Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri;

150 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu ile diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifinin 1. Maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkelerin, ekonomik, sağlık, ulaşım, eğitim, kültür ve benzeri gibi birçok alanda kalkınmasının yegane yolu mükelleflerden alınan vergilerdir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri;

Bazı dış ülkelerdeki siyasal karışıklıklar sebebiyle yaşanan kaos ve istikrarsız ortamdan dolayı, o ülkenin vatandaşları olumsuz etkilenirken, aynı zamanda yabancı yatırım yapan sanayici ve iş adamlarını da olumsuz etkilemiştir.

Bu ülkelerde faaliyette bulunan iş adamlarımıza vergi yapılandırılması  ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca doğal afetlerin meydana getirmiş olduğu olumsuz sonuçların buralarda faaliyette bulunan sanayici, iş adamı, küçük ve orta ölçekli esnafla birlikte, yatırımcıları da olumsuz etkilenmiştir. Bu duruma maruz kalan birçok şirket faaliyetlerine son verirken, birçok işyeri de kapanmak zorunda kalmıştır. Doğal afetlerin yaşandığı bu bölgelerde, sosyal hayat ile birlikte ekonomi bir anda sıfırlanma noktasına gelmiştir.

Dolayısıyla bu bölgedeki iş adamlarımıza ve esnafımıza, vergilerini yapılandırma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri;

Bir devletin baki olabilmesi için her şeyden önce adaletli olması gerekmektedir. Elbette ki zor durumda kalmış, kişi, kurum ve kuruluşların mağduriyetlerinin  devlet tarafından giderilmesi elzemdir. Kısacası “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” düsturuyla hareket etmek bir zorunluluk halidir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri;

Bu düzenleme ile siyasal karışıklık yaşayan ülkelerde faaliyette bulunanları ve doğal afetler sonucu zarar gören vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması ve işlerinin devamı sağlanacaktır.

Mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak nitelikte kabul edilen mücbir sebeplerin doğmasıdır.

Bu mücbir sebeplerden biri, doğal afetler, deprem, sel ve toprak kayması sonucunda canını, malını veya en sevdiği kişileri kaybetmesine yol açabilir. Bu doğal afetlere maruz kalan mükellefler, bir anda iflasın eşiğine veya ödeme gücü zorluğuna düşmektedirler. İşte biz mükelleflerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için vergi ve kamu alacaklarına, yeni bir yapılandırmayı hayata geçiriyoruz. Bu yapılandırma çerçevesinde, mükelleflerden herhangi bir belge ibrazı istenmeden, bu düzenlemeden faydalanabileceklerdir.

Bu mücbir sebeplerden bir diğeri ise, siyasal karışıklıklardan dolayı, binlerce insanın öldüğü ekmek kapıları olan işyerlerinin yakıldığı ve talan edildiği durumları kapsamaktadır. Dış ülkelerde yaşanan kaos ve istikrarsızlık ortamından etkilenen bu mükelleflerimiz, mevcut durumlarını belgelemeleri şartı ile yapılandırmadan faydalanabilecek ve mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.  

Yapılan bu değişikliklerle bu durumdaki mükelleflerin Maliye Bakanlığı’na olan taksit ödemeleri değil, aynı zaman da alacakları yapılandırılan tüm idarelere olan ödemeleri esas alınmıştır.

Bu kanundaki değişikliğin hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım.


Bu haber : 2934 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 928176 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 986697 kez ziyaret edilmiştir.