Bu sayfa : 1070377 kez ziyaret edilmiştir.
22 Mart 2012

194 sıra sayılı kanun tasarısı
 

 

 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

194 Sıra Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 3.maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla  selamlıyorum.

 

Sözlerime başlamadan önce , Afganistan’da elim bir kaza sonucu, ebediyete uğurladığımız 12 Şehidimize Allah’tan rahmet, Ailelerine, Yakınlarına, Silahlı Kuvvetlere ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

 

Yap-İşlet-Devret modelinde, yatırım projelerinin uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi, proje tamamlanmadan sözleşmenin feshedilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, firmaların temin ettiği dış finansman kredileri kamu tarafından üstlenilememekte, dolayısıyla yatırımın tamamlanabilmesi bürokratik engeller nedeniyle uzamaktadır. Söz konusu Kanun Teklifi ile; 3996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin olarak, uygulama aşamasında herhangi bir sebeple sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşmede yer alması koşulu ile dış finansmanın yatırımların gerçekleştirilen kısmına karşılık gelen miktarının kamu idaresi tarafından üstlenilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, bu düzenleme ile büyük sermaye yatırımlarının desteklenmesi amacı ile dış finansman kredisinin kullanılmayan kısmının idarece kullanılmasına da imkan tanınmaktadır.

 

Yüklenici firma tarafından temin edilen finansman kredilerinin üstlenilmesi hususunda, idarenin genel bütçeli bir idare olması durumunda, borcun başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilecektir. Ancak söz konusu kredileri üstlenen idarenin özel bütçeli bir idare olması halinde kredilerin Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesi mümkün olmamaktadır. Uygulamada özellikle dış finansman sağlayan uluslararası kredi kuruluşlarının verdikleri kredilerde muhatap olarak Hazine Müsteşarlığını aramaktadır. Bu kanun teklifiyle özel bütçeli idarelerin üstleneceği kredilere ilişkin borçların da Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilebilmesine imkan tanınmaktadır.

 

Bu düzenleme ile özel bütçeli idarelerin taraf olduğu yatırım projelerinde firma tarafından temin edilen kredilerin idare tarafından kullanılmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Mevcut durumda yerel yönetimlerin büyük hacimli projeleri finansman sıkıntısı nedeniyle yapım süreleri uzamaktadır. Finansmanın dış kredi şeklinde temin edilmesi halinde yerel yönetimlerin finans yükü artmakta, yapılan yatırımların kamuya dönüş süresi uzamaktadır. Bu durumda süre uzadığı için kredi borçlanmasının maliyeti katlanmaktadır.

 

Kanun teklifi ile finansman sıkıntısı nedeniyle bitirilemeyen projeler Hazine Müsteşarlığı tarafından garanti edilerek bitirilmesiyle birlikte yapılan eleştirilerin aksine faiz yükünün azaltılması da  gerçekleşmiş olacaktır.

 

Projelerin zamanında bitirilmesi ile yatırımların kamuya dönüşü kısalacak, maliyet yükü azaltılacak, vatandaşların hizmetlerden daha kısa sürede yararlandırılması sağlanacaktır. Hepinizin bildiği üzere İstanbul Esenler Metrosunun Başakşehir’e; Ankara Metrosunun da Ümitköy’e ulaştırılması işte sözünü ettiğimiz nedenlerle süresinde tamamlanamamıştır. Benzeri projelerin de aynı akıbete uğramaması için bu düzenleme bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 

Bu ihtiyacı gidermek üzere 3996 Sayılı Kanuna, 11.maddesinden sonra gelmek üzere 11-A Maddesi eklenerek Kredi Yüklenimi alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi  ile yerel yönetimlerin ciddi anlamda bir rahatlığa kavuşması elde edilmiş olacaktır.

 

            AK Parti iktidarları döneminde ,Hizmet Sektörü başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik alanında Yapısal Reformlar gerçekleştirerek devrim niteliğindeki çalışmalar bu ülkenin güzel insanlarına sunulmuştur. Söz konusu teklifin yasalaşmasıyla, Yerel yönetimleri ön plana çıkarmak  ve vatandaşa hizmeti kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisi daha eklenecek; yerel yönetimlerin büyük hacimli projeleri daha planlı, sistemli ve  kendi ilinin ihtiyaçlarını giderme doğrultusunda hareket etmeleri kolaylaştırılacaktır.

 

           Bu kanun teklifinin gerçekleşmesiyle yerel yönetimlerin altyapı, ulaşım, sosyal, kültürel ve sağlık gibi alanlarda geleceğe yönelik projeleri kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulması sağlanacaktır. Kanun teklifinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım.


Bu haber : 2639 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

yayımlanmayacak
Bu sayfa : 928160 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 986681 kez ziyaret edilmiştir.